Unit-2: casus in WRR-rapport

‘Voor de zekerheid’: zo heet de meest recente verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het rapport gaat over de toekomst van werk. Met daarin ruim aandacht voor Unit-2 als arbeidsorganisatie van de toekomst.

Steeds minder mensen hebben een vaste baan, en de onzekerheid op de arbeidsmarkt neemt toe. Wat zijn de feiten? Waardoor worden die veroorzaakt? En hoe gaan we daar verstandig mee om? In de publicatie ‘Voor de zekerheid’ van de WRR gaan sociologen, economen, juristen en andere wetenschappers in op belangrijke trends op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de organisatie van de arbeid.

 Working Apart Together

In hun zoektocht stuitten zij ook op Unit-2. Daar werken 44 zelfstandige creatieve professionals apart of samen. Of allebei tegelijk. Working Apart Together (WAT) noemen ze dat. Van het bedenken van een cross-mediale marketingcampagne tot het bouwen van een website, de productie van een magazine of het bedenken van een complexe communicatiestrategie: voor elke opdracht formeert Unit-2 een creatief team op maat. Zonder overhead, zonder dure accountmanagers, maar met maximale betrokkenheid en heel veel werkplezier. Al bijna negen jaar lang. Vanuit uitvalsbasis Nieuwe Energie in Leiden.

Eric Went, initiator van Unit-2

Eric Went, initiator van Unit-2

Zeven factoren

In de toekomstverkenning van de WRR is onder het hoofdstuk ‘Nieuwe ontwikkelingen in de organisatie van arbeid’ een interview opgenomen met Eric Went over het succes van deze Leidse samenwerkingsformule. Hij onderscheidt zeven factoren die Unit-2 zo bijzonder maken:

  1. Binnen Unit-2 is er een actieve regie op samenwerken. Via allerlei facultatieve sessies komen de professionals genoeg over elkaar te weten om avontuurlijke allianties aan te gaan.
  2. Een team op maat’, dat is de slogan waar Unit-2 zich mee profileert. Afhankelijk van de opgave komen de beste creatieve professionals samen in de best denkbare gelegenheidsformatie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de benodigde expertises, maar ook naar wie geschikt is voor welke fase van het project. In deze gelegenheidscoalitie kunnen professionals van Unit-2 zitten, maar niet per se. Ook uit het grote netwerk rond Unit-2 sluiten professionals aan. Geen gedwongen winkelnering dus.
  3. Coalities van de verschillende communicatieprofessionals komen snel tot stand, zijn flexibel en zeer wendbaar. Niet gehinderd door bedrijfsbeleid of bedrijfspolitiek zijn de leden in staat razendsnel te schakelen, bij te sturen en op- en af te schalen.
  4. Deelnemers aan de gelegenheidscoalities zijn maximaal betrokken bij zowel het proces als het eindresultaat. Immers: de reputatie van het eigen bedrijf is voor elk individueel lid telkens opnieuw in het geding. Compromissen op kwaliteit zijn ondenkbaar. Deelnemers stuwen elkaar op inhoud en kwaliteit maximaal op.
  5. Door telkens in wisselende coalities samen te werken organiseren de creatieve professionals van Unit-2 hun eigen innovatie. Telkens nemen zij nieuwe relevante kennis mee uit voorgaande coalities. Omdat ze fysiek bij elkaar in dezelfde ruimte zitten krijgen zij als bonus ook heel veel mee van ‘aanpalende’ vakgebieden.
  6. Diversiteit in expertises, creatieve disciplines en stijlen maken communicatieve totaalconcepten mogelijk. Diversiteit borgt ook de betrokkenheid van de individuele professionals bij het WAT-concept: er zijn deelnemers die altijd vooroplopen bij productontwikkeling en innovatie, terwijl anderen zich juist wat meer afzijdig houden. Beide nemen iets anders mee. Samen zorgen zij op z’n minst voor dynamiek, een prettig soort onrust en voor permanente ontwikkeling. Verschillen worden in Unit-2 gekoesterd, aangemoedigd en waar mogelijk benut.
  7. Alles begint bij vertrouwen. Vertrouwen in ieders individuele kwaliteiten, vertrouwen in de kracht van gelegenheidscoalities en vertrouwen in een optimaal resultaat door gewoon te doen.

En…Magazine on the Spot

Een mooi succesvol product van Unit-2 is ‘Magazine on the Spot’. In wisselende teams van journalisten, vormgevers, filmmakers, illustratoren, infographicmakers en fotografen maken de creatieve professionals van Unit-2 (binnen 24 uur) digitale magazines van events, congressen en symposia. Vol interviews, sfeerbeschrijvingen, foto’s, filmpjes, recensies en reacties van deelnemers na afloop. In werkvormen op het snijvlak van communicatie en theater gaan de mediateams met deelnemers op zoek naar nieuwe verbindingen en verrassende inzichten. Het medium is daarmee tegelijk een platform dat een plus is op elk event.

In drie jaar tijd groeide dit concept uit tot een bloeiend bedrijf. Zo’n vijftig keer per jaar rukken mediateams uit om overal in het land de meest uiteenlopende congressen, symposia en events te coveren. Met meerdere Nederlandstalige teams, een Engelstalig en – sinds kort – een Duitstalig team. Inmiddels doen 28 leden van Unit-2 in meer en mindere mate aan deze gelegenheidscoalities van Magazine on the Spot mee, en dat aantal is nog steeds groeiende.

Artikel 2 Schermafdruk 2017-02-06 09.53.21

Een van de ruim vijftig magazines die team van Magazine on the Spot maakte in 2016. 

Meer weten?

Meer weten over samenwerken in Unit-2? Of wil jij Unit-2 zelf ervaren? Kom gerust een kijkje nemen. Want behalve alle hier genoemde karakteristieken heeft Unit-2 ook nog eens de beste koffie van Leiden. Het rapport van de WRR lees je hier

Groepsfoto
Zo goed als alle WAT-jes verzameld bij het kerstontbijt

Meer projecten

PLUSSERDEPLUSKLUS

Project

PLUSSERDEPLUSKLUS

Voor supermarktketen PLUS realiseerde Studio TokTok het 84 pagina's tellende PLUSSERDEPLUS plezierboek, een PLUSSERDEPLUSKLUS dus. Het is een plezierboek voor kinderen van 4 tot 12 jaar vol met puzzels, prachtige verhalen, spannende strips, knutsels, en natuurlijk met moppen en ander lollig spul. Vaders, moeders en grootouders spoedden zich naar PLUS om nog een gratis exemplaar te bemachtigen voor hun kroost, want de voorraad bij PLUS slonk razend snel.

Bekijk project

Kunst versterkt

Project

Kunst versterkt

De kunst- en cultuursector staat de laatste tijd behoorlijk onder druk. Het valt niet altijd mee om de waarde van kunst en cultuur te verwoorden. De publicatie Kunst Versterkt portretteert acht mensen uit andere sectoren die nadrukkelijk de verbinding zochten met kunst. De publicatie is gemaakt door Unit-2 in opdracht van het LKCA en FCP.

Bekijk project

Nieuw: Magazine on the Screen

Project

Nieuw: Magazine on the Screen

Corona noopt een aantal organisaties opnieuw na te denken over hun conferentie. Wij helpen ze met een nieuw product van Magazine on the Spot: Magazine on the Screen.

Bekijk project