Redactiehulp voor VRHM

Zes keer per jaar een personeelsmagazine, zes keer een interne digitale nieuwsbrief en vier keer een externe nieuwsbrief: dat maakt een redactieteam van UNIT-2 komend jaar in opdracht van Brandweer Hollands Midden/ Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Structureel ontlasten

De samenwerking tussen de afdeling Communicatie van BHM/VRHM en UNIT-2 kent al een  jarenlange traditie, maar is sinds afgelopen najaar op bijzondere wijze geïntensiveerd. Eric Went: “Het team dat de communicatie organiseert loopt over. Daarom hebben we afgesproken dat wij hen structureel gaan ontlasten. We maakten al op afgesproken momenten allerlei middelen voor deze opdrachtgever. Nu nemen wij ook de volledige organisatie en productie ter hand.”

Begin dit jaar heeft UNIT-2 het personeelsmagazine, de ROOD, een facelift gegeven. Dat was een krant en wordt nu (weer) een magazine. De nieuwsbrieven, die zes keer per jaar de deur uitgaan, krijgen vanaf dit jaar de vorm van een ‘swiper’.

Contentkalender

De samenwerkingsconstructie is als volgt. Eric: “De medewerkers van de afdeling Communicatie dragen bij ons in een constante stroom onderwerpen aan waar volgens hen communicatie op nodig is. Zij halen die onderwerpen op door goed hun oren te luister te leggen in de organisatie. Wij verzamelen al die onderwerpen en plaatsen ze in een contentkalender. Op afgesproken momenten doen wij vervolgens voorstellen voor de inhoudelijke invulling van de verschillende communicatiemiddelen: het personeelsblad, de nieuwsbrieven en eventuele speciale producties. Zodra wij daar een ‘go’ op hebben, regelen wij vervolgens ook de organisatie en de uitvoering.

Alle ruimte

Op deze manier speelt het mediateam van UNIT-2 de afdeling communicatie vrij om datgene te doen wat zij moet doen: kwalitatief hoogwaardige communicatieadviezen en –ondersteuning bieden. Eric: “En wij krijgen alle ruimte om te doen waar wij goed in zijn: inhoudelijk creatieve middelen ontwikkelen.” 

Meer projecten

Unit-2: casus in WRR-rapport

Project

Unit-2: casus in WRR-rapport

‘Voor de zekerheid’: zo heet de meest recente verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het rapport gaat over de toekomst van werk. Met daarin ruim aandacht voor Unit-2 als arbeidsorganisatie van de toekomst.

Bekijk project

Ymere werkt

Project

Ymere werkt

Al sinds begin 2010 maken we in Unit-2 Ymere werkt, het magazine dat vier keer per jaar verschijnt en bestemd is voor 3300 stakeholders van woningcorporatie Ymere. In 2012 won Ymere werkt nog de Grand Prix Customer Media 2012 in de categorie business-to-business.

Bekijk project

Professionalisering magazines RvIG

Project

Professionalisering magazines RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) brengt twee digtale magazines uit: IDee Magazine – RvIG breed - en LAA Magazine, dat zich toespitst op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. UNIT-2 helpt de RvIG om de magazines (al dan niet samengevoegd) te professionaliseren

Bekijk project

Kunstproject ‘I Belong’

Project

Kunstproject ‘I Belong’

Onlangs interviewde Marlies van Boekel haar tante van 95. Dit bracht de voorgeschiedenis van haar ouders aan het licht, die opgegroeid zijn als Nederlanders in Hitler Duitsland. Het inspireerde haar tot een serie schilderijen en documentatieonderzoek en er staat ook een documentaire op de planning.

Bekijk project