Professionalisering magazines RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) brengt twee digtale magazines uit: IDee Magazine – RvIG breed - en LAA Magazine, dat zich toespitst op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. UNIT-2 helpt de RvIG om de magazines (al dan niet samengevoegd) te professionaliseren

Professionalisering

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) brengt twee digtale magazines uit: IDee Magazine – RvIG breed – en LAA Magazine, dat zich toespitst op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. UNIT-2 helpt de RvIG om de magazines (al dan niet samengevoegd) te professionaliseren.

Bereiken we de juiste doelgroepen, snijden we de juiste onderwerpen aan en hoe tevreden zijn onze lezers eigenlijk? En moeten we de twee magazines wellicht samenvoegen? Allemaal vragen waar RvIG voor bij UNIT-2 aanklopte.

Onderzoek

Karlijn Broekhuizen en Eric Went zetten daarvoor een kwalitatief en kwantitatief lezersonderzoek op poten, analyseerden de bezoekerscijfers, spraken met DT-leden en met de huidige redacties en adviseerden RvIG over hoe nu verder. Dat advies ligt nu ter beoordeling bij RvIG.

“Ook komend jaar gaan we daar nog mee verder”, aldus Karlijn. “Idee is dat we met alle input die er nu ligt een keuze maken voor een of twee magazines en het redactieproces waar mogelijk gaan professionaliseren en stroomlijnen. Ook gaan we de professionaliseringsbehoeften van de redactieleden in kaart brengen en hen adviseren over hoe we daar invulling aan kunnen geven.”

Dit traject zal vermoedelijk nog een groot deel van 2021 doorlopen.

 

Meer projecten

‘On the road’

Project

‘On the road’

In opdracht van Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden ontwikkelt UNIT-2 een publieksmagazine. In dat magazine vertellen de Stedelijk Beheerders over ontwikkelingen binnen hun vakgebied, maar gaan we ook in op maatschappelijke trends als duurzaamheid en burgerparticipatie: wat betekent dat voor de manier waarop de beheerders hun werk doen? Het magazine wordt gelardeerd met pakkende foto’s en informatieve infographics. Werktitel: ‘On the Road’. Verschijningsdatum: medio juni.

Bekijk project

Nieuw: Magazine on the Screen

Project

Nieuw: Magazine on the Screen

Corona noopt een aantal organisaties opnieuw na te denken over hun conferentie. Wij helpen ze met een nieuw product van Magazine on the Spot: Magazine on the Screen.

Bekijk project

Redactiehulp voor VRHM

Project

Redactiehulp voor VRHM

Zes keer per jaar een personeelsmagazine, zes keer een interne digitale nieuwsbrief en vier keer een externe nieuwsbrief: dat maakt een redactieteam van UNIT-2 komend jaar in opdracht van Brandweer Hollands Midden/ Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Bekijk project