Marije van den Berg, Democratie in uitvoering

Ik onderzoek en ontwerp oude en nieuwe vormen voor (be)sturen en politiek in de democratie van nu.Ik werk als onderzoeker, adviseur en spreker op het gebied van (lokale) democratie. Ik blijf nieuwsgierig naar waar de democratie nou eigenlijk van gebakken is en stel waar dat maar kan de vraag: is het hier een beetje democratisch? Gemeenteraden, bestuurders en ambtenaren begeleid ik vervolgens bij democratischer werken – en wat dat dan is.

Initiator

Zelf iets neerzetten doe ik ook graag. Zo ben ik mede-initiator van Geldstromen door de school: www.geldstromendoordeschool.nl waarin we alle geldstromen van, door, uit en langs een basisschool in beeld brachten en een beeld schetsen van hoe het beter kan. En ik heb een podcast over democratie!

Over Marije

Bedrijf
Democratie in uitvoering

Bedrijfsactiviteiten
Onderzoeker, adviseur en spreker op het gebied van (lokale) democratie en participatieInterim programma- of projectleider.

Werkt o.a. voor
Talloze gemeenten (recent: Velsen, Dordrecht, Haarlem, Groningen, Uden, Gorinchem, Alblasserdam, Utrecht), Verening van Nederlandse Gemeenten, ministeries van Binnenlandse Zaken en OCW, de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).

Aangesloten bij Unit-2 omdat
Ik alleen maar de dingen wil doen waar ik écht heel goed in ben. Voor de rest wil ik samenwerken met geweldige professionals. Vandaar!

Ideale klant
Een vernieuwer met wat leergierigheid en reflectievermogen.

Naast het werk
Van 2010 tot 2014 was ik voorzitter en bestuurslid van Stadslab Leiden, een netwerk van ruim vierhonderd Leidse creatieve professionals die gevraagd of ongevraagd in een los-vast verband, en onbezoldigd, projecten doen die Leiden slimmer en creatiever maken. Op dit moment ben ik voorzitter van het Druckerfonds, een klein lokaal vermogensfonds in Leiden, en van Stadsinitiatief Utrecht, die werkt aan ‘samen stad maken’.

Gelooft in
De kracht van gesprekken

Droomt van
Kunnen vliegen! (En dat boek schrijven..)

Contactgegevens

Mobiel: 06 - 46 74 19 03
E-mailadres: marije@democratieinuitvoering.nl
Website: www.democratieinuitvoering.nl
Website: www.geldstromendoordeschool.nl
Website: www.buzzsprout.com/163092 podcast Democratie in uitvoering