De visie De wensbeelden De samenwerking De daden van partners De inspraakprocedure De onderzoeken De verdieping De toekomstdromen De daden van de gemeente De inhoudsopgave

 

 

De oorsprong

Waarom een programma binnenstad?


 

De oorsprong gaat in op de vraag waarom het programma Binnenstad nodig is. Daarnaast geeft dit onderdeel een overzicht van de doelen en ambities die het programma stelt.

> Positie Leiden kan sterker
> Dáárom een Programma Binnenstad
> Aan de basis: onderzoek

< terug

 

Positie Leiden kan sterker

Leiden is een stad met vele kwaliteiten. Cultuurhistorie en kennis zijn de pijlers waarop het imago van de stad rust. Leiden heeft immers de oudste universiteit van Nederland, een groot aantal topmusea van internationale allure en een rijke geschiedenis. Maar de stad wil graag haar positie verder versterken, liefst door (nog) meer bezoekers te trekken. En met bezoekers bedoelen we dan: Leidenaren, bewoners van de binnenstad, regiobewoners, landelijke en internationale bezoekers. Daarom zet het college van burgemeester en wethouders in op een aantrekkelijker winkel- en verblijfsgebied in Leiden.

< terug

 

Dáárom een programma Binnenstad

In februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders een startdocument programma Binnenstad vastgesteld en openbaar gemaakt. Het idee is dat een programma het meest geschikte instrument is om alle ambities waar te maken. Een programma omvat alle activiteiten, producten en processen die nodig zijn om te komen tot een blijvende verbetering van de binnenstad. Twee kwartiermakers zijn aangesteld om het programma de vorm te geven die het nu heeft gekregen. Aan partners in de stad hebben zij gevraagd of ze ook een bijdrage willen leveren. Bovendien hebben ze verschillende gesprekken gevoerd in de gemeentelijke organisatie. Op die manier hebben ze draagvlak voor het programma gecreëerd.

< terug

 

Aan de basis: onderzoek

Om tot een visie en een plan van aanpak te komen, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de binnenstad haar sleutelrol binnen de regio niet weet waar te maken. Weliswaar is er sprake van een grote en attractieve binnenstad: met veel monumenten, een groot aandeel studenten, creatievelingen en musea. Toch zijn diverse punten voor verbetering vatbaar. Op het wensenlijstje staan:

  • Een betere bereikbaarheid en goede parkeermogelijkheden;
  • Meer variatie in het winkelapparaat;
  • Een duidelijke routering;
  • Betere aansluiting van het stationsgebied op het A1 winkelgebied;
  • Meer kwaliteit in de openbare ruimte en een betere groenstructuur.

Maar ook de volgende punten verdienen aandacht. De Leidse binnenstad wil:

  • Haar positie als winkelgebied voor de regio versterken;
  • Het aantal investeringen in de Leidse binnenstad vergroten;
  • Meer bijzondere evenementen organiseren;
  • Het stationsgebied herontwikkelen door publiek-private samenwerking.

< terug


 
 

 

 

 

 

 

 

Stel je voor...

Stel je voor...