De oorsprong De visie De wensbeelden De samenwerking De daden van partners De onderzoeken De verdieping De toekomstdromen De daden van de gemeente De inhoudsopgave

 

 

De inspraak

Zo kunt u reageren


 

U kunt uw reactie geven op het programma Binnenstad. De tekst van deze CD-rom is een publieksvriendelijke samenvatting daarvan. Het programma Binnenstad is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 20 januari 2009. De inspraak geldt voor de originele nota programma Binnenstad, dus niet de tekst van de CD-rom. U kunt op alles reageren, met uitzondering van het 'Uitvoeringsprogramma 2009' en het 'Inspanningenoverzicht 2010 en verder'.

De periode van inspraak is van 2 februari tot 22 maart 2009.
In deze periode kunt u schriftelijke reacties indienen bij het college van burgemeester en wethouders, PMB, programma Binnenstad, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Stukken ter inzage

De nota programma Binnenstad ligt ter inzage op onderstaande locaties:

  • Atrium stadhuis Leiden, Stadhuisplein 1, geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Donderdag ook van 17.00-20.00 uur.
  • Atrium Stadsbouwhuis Leiden, Langegracht 72, geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
  • De stukken zijn eveneens digitaal beschikbaar op www.leiden.nl/binnenstad

De nota programma Binnenstad is te bestellen bij het servicepunt Bouwen en Wonen (service.bowo@leiden.nl) of schriftelijk bij:

Servicepunt Bouwen en Wonen
Postbus 9100
2300 PC Leiden


 
 

 

 

 

 

 

 

Stel je voor...

Stel je voor...