De oorsprong De visie De wensbeelden De samenwerking De inspraakprocedure De onderzoeken De verdieping De toekomstdromen De daden van de gemeente De inhoudsopgave

 

 

De daden van partners

Dit gaan zij doen


 

De daden van partners laat zien welke partners een bijdrage willen leveren aan het programma Binnenstad.  Partners en gemeente leggen in een binnenstadsconvenant vast wat ieders bijdrage is aan het programma Binnenstad.

> Samen aan de slag
> Gevraagde bijdragen van partners

 

Samen aan de slag

Het programma Binnenstad beschouwt alle partijen die een belang hebben in de binnenstad als partners en stimuleert hen een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het programma. Partners en gemeente leggen in een zogenaamd binnenstadsconvenant vast wat ieders bijdrage is aan het programma. Hieronder volgt een opsomming van de bijdragen van partners die in de kwartiermakersfase zijn geïnterviewd. Deze bijdragen zijn nog niet geformaliseerd in een binnenstadsconvenant.

< terug

 

Gevraagde bijdragen van partners

 • Het Centrummanagement brengt ondernemers en winkeliers samen en stimuleert dat zij bijdragen leveren aan de locatiegerichte convenanten. Ook stimuleert het eigenaren, ondernemers en winkeliers om te investeren in de eigen panden en in de openbare ruimte. Bovendien denkt het mee over de beleidsregels voor het gebruik van de openbare ruimte.
 • Vecovab behartigt de belangen van eigenaren van vastgoed in Leiden. De Vecovab stimuleert eigenaren om een bijdrage te leveren aan de locatiegerichte convenanten, om te investeren in panden en om  medewerking te verlenen aan wonen boven winkels.
 • De winkeliersverenigingen behartigen de belangen van de winkeliers in een bepaald gebied. Zij werken mee aan en investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en hun panden in het winkelgebied. Ook denken zij mee over regels voor het gebruik van de openbare ruimte en sporen zij hun leden aan de regels te volgen.
 • BV Leiden behartigt de belangen van alle ondernemers in Leiden. De BV promoot het programma Binnenstad onder ondernemers en stimuleert hen mee te doen aan het programma.
 • De Kamer van Koophandel behartigt de belangen van alle ondernemers in de Regio Leiden. De Kamer promoot het programma Binnenstad en stimuleert ondernemers mee te doen aan het programma.
 • De Koninklijke Nederlandse HorecaBond afdeling Leiden behartigt de belangen van horeca-ondernemers. De Bond stimuleert de medewerking aan een locatiegerichte aanpak, bewaakt de kwaliteit van de horeca  en denkt mee over het maken van horecaconcentratiepunten in de binnenstad. Bovendien denkt de HorecaBond mee over de oprichting van een horecaondernemersvereniging in de binnenstad.
 • De Universiteit Leiden heeft een belang in de kwaliteit van de Leidse binnenstad als unique selling point voor (buitenlandse) studenten en docenten. De instelling investeert in onderwijsvastgoed, draagt bij aan de promotie van de binnenstad en draagt bij aan de programmering.
 • De Museumgroep Leiden verzorgt de landelijke promotie van Leidse musea. Ook levert de groep een bijdrage aan het programma Binnenstad door te laten zien hoe je individueel aanbod met elkaar kan verbinden en versterken.
 • Leiden Marketing doet de promotie van de binnenstad Leiden.
 • De Stichting Pieterskerk Leiden draagt bij aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Ook draagt de stichting bij aan de congresfunctie van Leiden en aan de culturele programmering in de binnenstad.
 • Het ROC Leiden heeft belang bij de kwaliteit van de Leidse binnenstad als unique selling point voor studenten en docenten. De instelling investeert in onderwijsvastgoed, draagt bij aan de promotie van de stad en draagt bij aan de culturele programmering door studenten in te zetten voor evenementen en festivals.
 • De SLS heeft belang bij het huisvesten van studenten in de stad, en het onderhouden van de monumenten waarin studenten zijn gehuisvest. De stichting draagt bij aan het programma Binnenstad door de mogelijkheid van een NV Stadsherstel te onderzoeken. Ook onderzoekt de SLS de mogelijkheid van een project ‘Wonen boven Winkels’.
 • Stichting Gilde Leiden promoot de binnenstad en denkt mee over het aantrekkelijker maken van cultuurhistorie.
 • De Bomenbond Rijnland pleit voor meer groen in de stad en denkt mee over meer groen in het programma Binnenstad.
 • De Leidse Schouwburg draagt bij aan het cultuurkwartier, aan een aantrekkelijk cultureel aanbod en aan mogelijkheden om bezoek aan de Leidse Schouwburg onderdeel te maken van arrangementen. Ook denkt de Leidse Schouwburg mee over de organisatie van een cultuurfestival.
 • Het Leids Film Festival organiseert een jaarlijks terugkerend filmfestival.
 • BplusC levert een bijdrage aan de ontwikkeling en ontspanning van bewoners via een uitgebreid cursusaanbod voor de interessegebieden: kennis, ontwikkeling, maatschappij, kunst en cultuur.
 • De bewonersvertegenwoordigers van de districtsraden Binnenstad dragen bij aan de promotie van de stad. Ook dragen zij bij aan verlevendiging van de stad als woonstad en aan de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwde omgeving.

Kijk voor de projecten  per locatie bij De daden van de gemeente

< terug


 
 

 

 

 

 

 

 

Stel je voor...

Stel je voor...