De oorsprong De visie De wensbeelden De samenwerking De daden van partners De inspraakprocedure De onderzoeken De verdieping De toekomstdromen De inhoudsopgave

 

 

De daden van de gemeente

Dit gaan wij doen


 

Wat moet het gemeentebestuur doen om de doelen van het programma Binnenstad te bereiken? Daarover gaat De daden van de gemeente.

Achttien ontwikkellocaties
Projecten per locatie
Uitvoering en inspanningen

 

Achttien ontwikkellocaties

Het programma Binnenstad benoemt achttien ontwikkellocaties. Dat zijn locaties in de binnenstad die ontwikkeld moeten worden, wil het programma Binnenstad haar doelen bereiken. De projecten die nodig zijn om de ontwikkellocaties aan te pakken, worden opgenomen in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.

< terug

 

Projecten per locatie

Projecten per locatie

Voor de achttien ontwikkellocaties zijn de volgende projecten geformuleerd:

 1. Gebieds-/projectontwikkeling Aalmarkt als A1-retailproject. Met focus op fashion.
 2. Gebieds-/projectontwikkeling Morspoort als bronpunt/hoofdentree. Met focus op parkeren en grootschalige retail.
 3. Gebiedsontwikkeling Stationsgebied als bronpunt/hoofdentree. Met focus op openbaar vervoer, als het gezicht van de stad en met een aanvullend bouwprogramma van retail (grab&go), leisure (bioscoop), congres/conferentie, horeca (ook hotel), kantoren en woningen.
 4. Gebieds-/projectontwikkeling Morssingel/Stationsweg binnenterrein, nog nader uit te werken.
 5. Gebieds-/projectontwikkeling Rijnsburgersingel/Stationsweg binnenterrein, nog nader uit te werken.
 6. Gebieds-/projectontwikkeling Garenmarkt als bronpunt/hoofdentree. Met focus op parkeren, tramhalte openbaar vervoer. Met hoogwaardige retail die de binnenstad versterkt, woningen en eventueel kantoor/supermarkt.
 7. Projectontwikkeling Kaasmarkt als aanvullend bronpunt. Met focus op historie, aanvullend parkeren en tramhalte openbaar vervoer. Met een programma van retail (lifestyle, food), horeca (eventueel hotel) en wonen.
 8. Projectontwikkeling/inrichting openbare ruimte Lammermarkt als aanvullend bronpunt. Met focus op groen en cultuur, aanvullend parkeren en tramhalte Openbaar Vervoer. Met een programma van evenementenplein/park, Lakenhal, hotel en eventueel woningen.
 9. Gebieds-/projectontwikkeling De Meelfabriek. Met focus op creatieve economie en met een divers programma, bestaande uit bedrijven/kantoren, wonen, hotel, sport, retail, horeca, culturele voorzieningen en wonen.
 10. Gebieds-/projectontwikkeling Nuon-terrein. Met focus op cultuur en verblijf. Met een programma gericht op park en culturele voorzieningen. Noodzakelijk aanvullend programma met publieke kantoorvoorzieningen, leisure en wonen. Geen retail.
 11. Inrichting openbare ruimte Beestenmarkt als schakelgebied en herkenbare, kwalitatief hoogwaardige verblijfsplek. Met een programma van horeca (focus terrassen) en haven/rondvaart met een mogelijk extra programma van retail aan de Steenstraat.
 12. Inrichting openbare ruimte Haven als schakelgebied en een herkenbare, kwalitatief hoogwaardige verblijfsplek. Met een programma van horeca (focus terrassen) en haven/rondvaart met een mogelijk extra programma van retail aan de Haven.
 13. Inrichting openbare ruimte Stationsweg als as tussen station en binnenstad. Met focus op verblijf/wandelroute als prettig voetgangers-/fietsgebied. Met een programma van horeca, retail en eventueel kantoren en wonen.
 14. Inrichting openbare ruimte/vastgoed Haarlemmerstraat als winkelas met focus op A1-winkelroute als prettig winkelgebied. Met een extra programma van grote units voor retail, horeca en eventueel wonen boven winkels.
 15. Inrichting openbare ruimte/vastgoed Breestraat als half winkelas/ aangename wandel- en fietsroute. Met focus op kwaliteit en programma van kwaliteitsretail en passende horeca, wonen boven winkels en voorzieningen.
 16. Inrichting openbare ruimte Langegracht. Met focus op een groene route als prettig voetgangersgebied, waar ook ruimte is voor de tram, de auto, de fiets en de bus. Met een programma van culturele voorzieningen, publieke kantoorvoorzieningen, wonen en leisure. Geen retail.
 17. Inrichting openbare ruimte Hooigracht als as. Met focus op aangename route als prettig voetgangersgebied, waar ook ruimte is voor de tram, de auto, de fiets en de bus. Met een programma van retail, wonen en horeca.
 18. Inrichting openbare ruimte Groene singelroute. Met focus op verblijf door een aaneengesloten groene wandelroute. Met een programma van park, extra bruggen, horeca en cultuur.

Zie ook de bijlage Projecten per locatie in De verdieping.

< terug

 

Uitvoering en inspanningen

De projecten voor de achttien ontwikkellocaties zijn ondergebracht in het ‘Uitvoeringsprogramma 2009’ en een ‘Inspanningenoverzicht 2010 en verder’. Daar zijn verder ook 200 andere activiteiten in opgenomen.
Het inspanningenoverzicht is niet statisch. Het verandert op basis van evaluaties, nieuwe inzichten, kansen en meer initiatieven van partners. Van veel inspanningen is niet van te voren vast te stellen wanneer ze worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van veel factoren. Daarom wordt jaarlijks een actueel 'Uitvoeringsprogramma Binnenstad' vastgesteld. Dit geeft een overzicht van wat in dat jaar moet gebeuren. Daarin worden de uitvoerder(s), de capaciteit en de middelen vastgesteld. Ook wordt voor elke inspanning bepaald wat het resultaat moet zijn en op welke termijn dat wordt geleverd.

Kijk voor het volledige ‘Uitvoeringsprogramma 2009’ en het ‘Inspanningenoverzicht 2010 en verder’ bij De verdieping.

< terug


 
 

 

 

 

 

 

 

Stel je voor...

Stel je voor...