Redactiehulp voor VRHM

Zes keer per jaar een personeelsmagazine, zes keer een interne digitale nieuwsbrief en vier keer een externe nieuwsbrief: dat maakt een redactieteam van UNIT-2 komend jaar in opdracht van Brandweer Hollands Midden/ Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Structureel ontlasten

De samenwerking tussen de afdeling Communicatie van BHM/VRHM en UNIT-2 kent al een  jarenlange traditie, maar is sinds afgelopen najaar op bijzondere wijze geïntensiveerd. Eric Went: “Het team dat de communicatie organiseert loopt over. Daarom hebben we afgesproken dat wij hen structureel gaan ontlasten. We maakten al op afgesproken momenten allerlei middelen voor deze opdrachtgever. Nu nemen wij ook de volledige organisatie en productie ter hand.”

Begin dit jaar heeft UNIT-2 het personeelsmagazine, de ROOD, een facelift gegeven. Dat was een krant en wordt nu (weer) een magazine. De nieuwsbrieven, die zes keer per jaar de deur uitgaan, krijgen vanaf dit jaar de vorm van een ‘swiper’.

Contentkalender

De samenwerkingsconstructie is als volgt. Eric: “De medewerkers van de afdeling Communicatie dragen bij ons in een constante stroom onderwerpen aan waar volgens hen communicatie op nodig is. Zij halen die onderwerpen op door goed hun oren te luister te leggen in de organisatie. Wij verzamelen al die onderwerpen en plaatsen ze in een contentkalender. Op afgesproken momenten doen wij vervolgens voorstellen voor de inhoudelijke invulling van de verschillende communicatiemiddelen: het personeelsblad, de nieuwsbrieven en eventuele speciale producties. Zodra wij daar een ‘go’ op hebben, regelen wij vervolgens ook de organisatie en de uitvoering.

Alle ruimte

Op deze manier speelt het mediateam van UNIT-2 de afdeling communicatie vrij om datgene te doen wat zij moet doen: kwalitatief hoogwaardige communicatieadviezen en –ondersteuning bieden. Eric: “En wij krijgen alle ruimte om te doen waar wij goed in zijn: inhoudelijk creatieve middelen ontwikkelen.” 

Volgende project

Vorige project

Meer projecten

Aging Academy: bijscholing ouderengeneeskunde

Project

Aging Academy: bijscholing ouderengeneeskunde

Alle artsen moeten verplicht bijscholing volgen. Voor de meeste artsen bestaat er goede bijscholing. Maar tot voor kort was dat er nog niet voor de geriatrie, ofwel ouderengeneeskunde. De Aging Academy biedt daar een oplossing voor.

Bekijk project

‘On the road’

Project

‘On the road’

In opdracht van Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden ontwikkelt UNIT-2 een publieksmagazine. In dat magazine vertellen de Stedelijk Beheerders over ontwikkelingen binnen hun vakgebied, maar gaan we ook in op maatschappelijke trends als duurzaamheid en burgerparticipatie: wat betekent dat voor de manier waarop de beheerders hun werk doen? Het magazine wordt gelardeerd met pakkende foto’s en informatieve infographics. Werktitel: ‘On the Road’. Verschijningsdatum: medio juni.

Bekijk project

Nieuw: Magazine on the Screen

Project

Nieuw: Magazine on the Screen

Corona noopt een aantal organisaties opnieuw na te denken over hun conferentie. Wij helpen ze met een nieuw product van Magazine on the Spot: Magazine on the Screen.

Bekijk project